creators

YUKIHITO KANAI

[ 布 ]

YUKIHITO KANAI

本場奄美大島紬の泥染めを担う〈金井工芸〉の色人。染色家として、拠点である奄美大島の文化を新しい解釈で今とを結びつける姿勢が、国内外の企業、作家、アーティストからも支持されています。

YUKIHITO KANAIが展示するSHOP

RHYTHMOS

Google map で開く

RHYTHMOS
地図の中心へ
交通状況
自転車で行く
乗換